ЕПИТЕЛИЗА̀ЦИЯ

ЕПИТЕЛИЗА̀ЦИЯ ж. Биол. Бот. Процес на покриване с епител; епителизиране. Уместно е да се подчертае, че от ръбовете на раната също започва да пълзи епител към островчетата, като по този начин се образуват цели сегменти от кожа, което ускорява още повече епителизацията и закриването на дефекта. Ц. Михов и др., КП, 64.

Списък на думите по буква