ЕПИЦИКЛОЍДА

ЕПИЦИКЛОЍДА ж. Геом. Затворена крива линия, която се описва от точка на окръжност, търкаляйки се без плъзгане по външната страна на друга окръжност. През ХVII век Христиан Хюйгенс (1629-1695 г.) въз основа на математически изчисления предложил, работните профили на зъбците да се образуват от кривите епициклоида и хипоциклоида. НТМ, 1961, кн. 11, 6.

Списък на думите по буква