ЕПТЀЗ

ЕПТЀЗ м. Ритуално измиване при мюсюлманите, което се прави преди молитва. И Мерджан,.., послушал войводата си, опретнал се до лактите и взел една кратуна, която била пълна с вода, умил се, та си взел ептеза, и направил намаза. М. Кънчев, В, 37-38. "Мерджане, излез и ти, та си вземи ептеза и направи намаза" — казал войводата. М. Кънчев, В, 37.

— Тур. eptez.

Списък на думите по буква