ЕРА̀Н

ЕРА̀Н м. Диал. Другар, обикн. на същата възраст; акран.

— Друга форма: яра̀н. — От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква