ЕРАТЍЧЕН

ЕРАТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Обикн. в съчет.: Ератичен еризипел. Мед. Еризипел, който преминава от едно място на кожата към друго. Ератична треска. Мед. Треска или септичен процес, характеризиращ се с настъпващо в различни интервали разтрисане и с повишаване на температурата. Ератични блокове. Геол. Заоблени и огладени скални късове с различна големина, образувани най-често от действието на течаща вода или ледници; валуни. Целият терен.. е изпъстрен с ератични, предимно сиенитни блокове, които обръщат внимание и на най-нелюбознателния пътник. П. Делирадев, Н, 79. В равнините на Северна Германия и Полша се срещат грамадни скални блокове, наречени ератични блокове (валуни), които били пренесени от ледниците. Ст. Бошев и др., ГГ, 161.

— От лат. erraticus 'скитащ, блуждаещ'.

Списък на думите по буква