ЕРБА̀П

ЕРБА̀П неизм. прил. 1. Простонар. За човек — който има качества и умения да свърши нещо, да направи нещо или да се справи с нещо бързо, веднага, без да се колебае и добре. Четирите изоставени чифлика скоро били превърнати [от българите] в четири хубави селца. — .. "Пешкин миллет! — казвали турците. — Ербап! Бива си го за работа!" Хр. Бръзицов, НЦ, 5. Аз дето съм ял у Лясковец ястие, не мога го забрави — аслъ вашите жени са ербап за ястие да ти наготвят. Ц. Гинчев, ГК, 60. Хаджи Ибрахим, Шерифовият зет, беше казал.., че бае Митар бил толкова ербап на тия работи, че да му занесеш раздробена кост на парчета у чевре свита, Митар .. ще я натъкми и изцери. М. Георгиев, Избр. разк., 100-101. Ожени се по туй време синът ми за докторица. И той доктор, че да не си връзват кусур. Ербап излезе снахата.. Ей това разбирам аз учен човек — и акъла му в изобилие, ама и човещината си носи. Б. Ге‑

ронтиев, Б, 22. Тигърът Йоан наистина беше нещо — .. Всичко живо трепереше пред него,.. Само един слон не трепна. Ербап беше слонът и това се оказа фатално за тигъра Йоан. В. Сотиров, ЛНП, 10. В съчет. с мъж, жена, човек. Все още се търси траспорт, за да превозва работниците от жилищата до работните им места и обратно. Търсят се също така ербап мъже, които да оправят пътищата. Ст, 1970, бр. 1268, 3. Ербап жена. Ербап момче. Ербап хора.

2. Простонар. Който е смел, който демонстрира смелост, кураж, самочувствие; оперен. Като стигна до затворената врата, Анто извика: — Хей, жени! Отваряйте, че ще троша вратата! — изрева той прегракнало.. — Защо си се домъкнал пък ти, бре пияницо! Що щеш тук при жените! Като си толкова ербап, защо не идеш на фронта, там да си покажеш бабаитлъка. П. Здравков, НД, 76.

3. Остар. и диал. Който е съответен, подходящ за някого или за нещо, който става за някаква работи, или отговаря на определени изисквания. — Аз му съм харесал едно момиче — каза той доволен и усмихнат — Много ще бъде ербап за нас. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 180. Знам им, дето се рекло, и зъбите, и разбирам кой е ербап за тая служба. Т. Влайков, Съч. III, 250. Костаки Величков трябва да издействува от незаконната камара, да се амнистират всичките емигранти с Груева, Бендерева, Радкова и пр. начело, които са ербап за такива работи, и които той придума, да свалят княз Александра. С, 1894, бр. 1486, 3.

— От араб. през тур. erbap.

Списък на думите по буква