ЀРБИЙ

ЀРБИЙ м. Хим. Химически елемент от групата на лантанидите Er — тежък, рядък метал, състоящ се от шест стабилни изотопа, солите на който имат розов цвят. В зависимост от състава на металните окиси върху мрежата, лампите дават светлина с различен цвят: бяла (циркон), оранжева (торий),.., зелена (ербий) и пр. Д. Русчев, НЗ, 41. В минерала .. от това находище за пръв път бяха открити редките елементи торбий, ербий, итербий и скандий. ПН, 1935, кн. 5-6, 75.

— От швед. собств.

Списък на думите по буква