ЕРГАСТЀРИЙ

ЕРГАСТЀРИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. ‑ии, м. Истор. 1. В древна Гърция и Рим — затвор за роби, отличаващ се с изключително тежки условия и режим, където те извършвали тежък физически, често с риск за здравето и живота, труд (в мини, подземия и под.).

2. В древна Гърция и Рим — занаятчийска работилница, в която работели роби. В началото на тая улица,.. се намираха ергастериите — работилници и продавници на константинополските майстори, наредени според стоката, която изработваха и продаваха. А. Дончев, СВС, 14-15.

— От гр. Tργαστήριον.

Списък на думите по буква