ЕРГЕЛДЖЍЯ

ЕРГЕЛДЖЍЯ, мн. ‑ѝи, м. Остар. Човек, който се занимава с отглеждане на коне на ергеле. Печелял Георги, печелял, / говеда със говедар, / ергеля със ергелджии. Нар. пес., СбНУ ХХХV, 113.

— От тур. hergeldji.

Списък на думите по буква