ЕРГЕНА̀ШЧЕ

ЕРГЕНА̀ШЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от ергенаш (в 1 знач.). На пейката пред магазинчето седи непознато ергенашче. Кл. Цачев, В, 7. И за най-малкото провинение, за най-незначителния протест против него, против общинарите или против властта, той [кметът] арестуваше и биеше. Ергенашчетата, които не бяха прибрани още в казармите, не смееха да излязат нощем. Г. Караславов, ОХ I, 464.

Списък на думите по буква