ЕРГЕНЀЕНЕ

ЕРГЕНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от ергенея се.

Списък на думите по буква