ЕРГЕНЛЍК

ЕРГЕНЛЍК, мн. няма, м. Диал. Ергенлък. И Кънчо се заплесна, пак да мисли за дома си, и за майка си, и за своя ергенлик,

и за своята годеница. Т. Влайков, Мис. 1896, кн. VI, 20. Де гиди, млади години! — / Ергенство, мамо, моминство; / ергенлик било пашалък, / моминство — везирство. Ц. Церковски, ТЗ, 20.

— Тур. ergenlïk.

Списък на думите по буква