ЕРГЀНСКИ

ЕРГЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до ерген. Топла и смълчана, неговата ергенска стая, сякаш го чакаше, стаила в ъглите си спомена за много неща, заедно със старите му и сегашни грижи. Ем. Станев, ИК I и II, 42. Когато вият чакалите, сред тънките и пискливи гласове,.., чуват се и други отсечени и бодри, едно "хо! хо! хо!", което наистина прилича на ергенските провиквания по хората. Й. Йовков, Разк. II, 76. Ергенски погледи прехласнато блестят / изпод калпачета до вежди накривени. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 89. Във файтона, до жена му, бе и балдъзата му,.. Безспорно тя е много красива госпожица и успя да подпали главите на всичкия почти ергенски свят в бомонда на нашия град. Н. Попфилипов, РЛ, 114. Истина, ергенско село няма, но ней [на Йонковата майка] ли се даде тая опустяла срета, да кукува още без отмяна, а Йонко — без огледно булче. Ц. Церковски, Разк. III, 67. Ергенски спомени.

2. Който е присъщ, характерен за ерген, който е като на ерген. Кога се настани в София, той нямаше намерение да се жени — по-доволен от ергенската свобода. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 110. В Горно Ровинище дълго време ще разправят за неговите ергенски лудории по хората и по седенките. Елин Пелин, Съч. I, 21. Край тях мина друг един стрелочник,.., със сухо птиче лице и с разцепена дясна вежда — белег от едно ергенско сбиване преди десетина години. М. Марчевски, П, 272. Цветан не само пи вода от стомната на Зюмбюла, но взе и китка от нея. Не! По-право да се каже, тя му я даде. Защото в шума на моминските и ергенските залисии, той успя да се отдели за миг с нея под чинарите. Ив. Карановски, Разк. I, 37. Ергенски приключения.

◊ Ергенска сълза. Диал. 1. Цвете момкова сълза. 2. Цвете паричка. Ергенски данък. Фин. Данък, който до 1990 г. се удържа върху дохода на лица от 21 до 45 години за жени и до 50 години за мъже, невстъпили в брак или за встъпили в брак, след втората година от брака, ако нямат свои (родени или осиновени) деца. Удръжки по 5 на сто, като ергенски данък, от заплатите на семейни служители и работници няма да се правят само до една година, след регистрацията на брака им. ОФ, 1950, бр. 1712, 2.

Списък на думите по буква