ЀРГО

ЀРГО неизм. Книж. Рядко. Следователно, значи, и така, прочее. Тъй като преди робовладелчеството е било непосредствено дивачество, той ‑ ерго — занимава жена си с дивите години. В. Мутафчиева, ИКМ, 142. Така сте направили покривните изолации, че на сума ти места протекоха,.. Ерго, Министерството на строежите и архитектурата трябва да си вземе бележка и да обяви конкурс за непромокаема изолация. В. Цонев, Ст, 1970, бр. 1267, 3.

— Лат. ergo.

Списък на думите по буква