ЕРГОГРА̀Ф

ЕРГОГРА̀Ф м. Спец. Уред за графическо записване работата на мускулите.

— От гр. Yργον 'работа, дело' + γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква