ЕРГОМЀТЪР

ЕРГОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. Уред за измерване на дозирана механична работа.

— От гр. Yργον 'работа, дело' + метър.

Списък на думите по буква