ЕРГОНОМЍСТ

ЕРГОНОМЍСТ м. Спец. Учен, специалист по ергономия. Ергономията е нова наука,.. Въз основа на познанията за човека ергономистите предлагат такива конструкции на машини, които ще позволят на хората, да ги обслужват правилно и бързо. К, 1963, кн. 7, 32.

Списък на думите по буква