ЕРЍ

ЕРЍ, мн. няма, ср. 1. Название на звука и на буквата ы в старобългарската азбука.

2. Название на звука и буквата ы в някои славянски азбуки.

Списък на думите по буква