ЕРЍФ

ЕРЍФ м. Остар. Ерифин.

— От тур. arif 'вещ, образован, просветен'. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква