ЀРКЕРЕН

ЀРКЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който се отнася до еркер. В еркерната стая, където се бяха събрали гостите, бяха запалени всички лампи на малкия полилей и от силната светлина, лицата изглеждаха малко бледи. Ем. Манов, ДСР, 153. Еркерните прозорци на коридора бяха широко разтворени и дълги шипове светлина лежаха върху килима. Й. Вълчев, СКН, 303. Къщата има приземие и два еркерни етажа. Ст. Михайлов, БС, 112.

Списък на думите по буква