ЀРКЕРНО

ЀРКЕРНО. Спец. Нареч. от еркер; във вид на еркер. Баташката битова къща е характерна със своя силует, с бялата плоскост на етажните стени, често надвиснали еркерно над грубо измазаната каменна зидария от ломен камък на приземието. ВН, 1959, бр. 2453, 4.

Списък на думите по буква