ЀРКЕРЧЕ

ЀРКЕРЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от еркер; малък еркер. Когато стигнаха до Христинината къща, спряха се под еркерчето. Ем. Станев, ИК I и II, 238. В сравнение с околните къщи джамията е големичка, прилична каменна постройка. На северната ѝ страна,.., се издига нещо като четвъртита кула от дъски. Това е минарето. Едно малко еркерче се подава навън — викалото. Б. Несторов, СР, 89.

Списък на думите по буква