ЕРМЀНЕЦ

ЕРМЀНЕЦ, мн. ‑нци, м. Диал. Арменец. То на сейменската станция,.., имаше да ма знаят и познават много добре мнозина: гърци, ерменци. З. Стоянов, ЗБВ III, 228. Търговията са е намирала в ръцете на гърците, на ерменците и на евреите. Г. Бобриков, ИОБ (превод), 33. Като си Рангел отиде / в ерменското кафене — / ерменци вино пиеа и си ерменски сборуват: / "царо си прави бесило / да си обеси два бракя". Нар. пес., СбНУ ХLIV, 169-170.

Списък на думите по буква