ЕРМЀНКА

ЕРМЀНКА ж. Диал. Арменка. — То, батьовото, който дири, намира. Ако не е българка — кадъна, ако не е кадъна — еврейка, ако не е еврейка — ерменка. Всичките жени са от едно племе. Ст. Чилингиров, ПЖ, 40. Най-после на 13-й май (..) една ерменка издействува условията за предаването. "Робите" от двата пола се докараха в Пловдив. Г. Бенев, БК (превод), 60.

— От гр. είμαρμένη. — От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква