ЕРМЕНЛЍЯ

ЕРМЕНЛЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Остар. и диал. Арменец. Искаха ма двама-трима българи, / мене ма мама българину не даде; / най ма даде ерменлию гидию, / дето не знай делник, празник, кога е. Нар. пес., СбГЯ, 198. Христианете и ерменлиите са протестували против него (Хатишерифа). АНГ I, 185.

Списък на думите по буква