ЕРМЀНЧЕ

ЕРМЀНЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Арменче. Вместо да се сдружават с френците, с немците,.., — те, нашите, намираха своя идеал или в еврейчетата, или в гърчетата, или в някои ерменчета. Ал. Константинов, БГ, 70.

Списък на думите по буква