ЀРОВСКИ

ЀРОВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Прил. от ер1; еров. А колкото засега, можем да кажем, че те крайни еровски гласове са са увардили на места, ако и твърде малко, и в сегашния ни язик и повече в песните. БО, 1874, бр. 3, 12.

Списък на думите по буква