ЕРОГЀНЕН

ЕРОГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Книж. Който предизвиква полова възбуда. Ерогенни точки.

— От гр. Yρωςς 'любов' + γένος 'род'.

Списък на думите по буква