ЕРОЗЍВЕН

ЕРОЗЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Геол. Който се отнася до ерозия, който е свързан с ерозия (в 1 знач.); ерозионен. Относно влиянието на ерозивните фактори и то специално на ледниците, между нашите учени — географи и геолози има принципални разногласия. П. Делирадев, В, 31. Ако минава през плата, ерозивната сила на течащата вода още повече намалява, значи намалява шансът ѝ за задълбаване. П. Делирадев, В, 84. В землищата .., където има ерозивни процеси, ливадно-пасищните сеитбообръщения се разполагат върху ерозираните земи. М. Мичев и др., З, 102.

Списък на думите по буква