ЕРОЗИО̀НЕН

ЕРОЗИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Геол. Който се отнася до ерозия, който е свързан с ерозия (в 1 знач.); ерозивен. В тази хълмиста ерозионна котловина, каквато е Герлово, живеят и алианци или казълбаши. Й. Радичков и др., ГСП, 152-153. — Истинска долина се оформя под ерозионното действие на водата. К, 1970, кн. 5, 37. Безсистемната паша също е допринесла за развитието на ерозионни процеси, разпрострели се върху 57 на сто от територията на страната. ГД, 1979, бр. 79, 2. Ерозионни наноси. Ерозионни процеси.

Списък на думите по буква