ЕРОЗЍРАМ

ЕРОЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Геол. За вода, лед, атмосферни влияния и др. под. природни фактори — постепенно издълбавам, разрушавам, отвличам, отнасям почва, скали и други обекти от земната повърхност; еродирам. При своето движение ледниците извършват огромна механична работа. Те издълбават (ерозират) дълбоки долини, издраскват и полират скалите, разширяват и удълбават съществуващите преди това долини и пренасят разрушения материал. Ст. Бошев и др., ГГ, 157-158.  Обр. Нашият известен историк се тревожи от липсата на преосмислена,.. и стройна национална политика,.., притъпила у мнозина усещането за принадлежност към род и родина, ерозирала националното им достойнство. З, 1992, бр. 19, 10.

2. Мед. Наранявам повърхностно лигавица; еродирам.

3. Техн. Разрушавам повърхността на металите чрез електрически ток, химическо въздействие или атмосферни влияния; еродирам. ерозирам се страд. За сметка на това обаче те [подводните крила] много бързо се ерозират и разрушават от водата, тъй като при голяма скорост водните маси,.., по механически път оказват голям натиск върху тях. К, 1963, кн. 8, 22.

ЕРОЗЍРАМ СЕ непрех. Геол. За почва, скала, земна форма, релеф — увреждам се, променям се, разрушавам се, в следствие на ерозия; еродирам се. Изкореняването на горите от по-наклонените терени е крайно вредно, защото в малък периметър от време почвите върху тези терени се ерозират, отнасят се и се превръщат в безплодни пустеещи земи. М. Мичев и др., З, 151. Някога тези вулканични върхове били стръмни, недостъпни, покрити с остри зъбери и скали, но постепенно се ерозирали.Почвите се ерозирали, хумусът бил отмит и растителността залиняла.

Списък на думите по буква