ЕРОЗЍРАН

ЕРОЗЍРАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прич. мин. страд. от ерозирам като прил. Който е резултат на ерозия, който е разрушен, увреден, унищожен от ерозия. Успехът [на укрепителните мерки] се определя преди всичко от бързото залесяване на голите и ерозираните терени (предимно с иглолистни дървесни видове). ГД, 1979, бр. 16, 2. Към зелените площи със специално предназначение се отнасят зелените насаждения, .. , с които се заздравяват бреговете, откосите, ерозираните терени. Т. Горанов и др., ПА, 257. Ерозирана кожа. Ерозирана повърхност.

Списък на думите по буква