ЕРОЗЍРАНЕ

ЕРОЗЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от ерозирам и от ерозирам се. В Родопите поне половината обработваема земя беше върху стръмни, изложени на опорояване и ерозиране терени, с нищожно плодородие и годност за земеделска работа. Н. Хайтов, П, 303.

Списък на думите по буква