ЕРОТЍЗЪМ

ЕРОТЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, ж. Книж. 1. Повишена полова възбудимост, много силна чувственост; еротика. По света има не само различни начини на демонстриране на сексуален интерес, но и различни критерии за красота и еротизъм. Д, 2007, бр. 42 [еа].

2. Любовна чувственост в художествено произведение; еротика. С модернизма всъщност трайно го [Ив. Ст. Андрейчин] свързва само един елемент в поезията му: еротизмът. Ив. Богданов, СП, 210. Най-после П. Р. Славейков говори за първия трепет на своята младост, .. Сигурно това са били песни, още без поетически израз и без определена художествена обработка, с наивно смел еротизъм и сладникав сантиментализъм. М. Арнаудов, ЖТИ II [еа].

Списък на думите по буква