ЕРОТОМА̀Н

ЕРОТОМА̀Н м. Книж. Човек, който страда от еротомания; еротик. Вече 25 години съществува първата в света зала за секс на живо — Мека за еротоманите — "Багдад". КСТ, 1991, бр. 11, 7.

Списък на думите по буква