ЕРУПТЍВЕН

ЕРУПТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Геол. Който има вулканичен произход. Незначителното вододелно било между Владайската река и Голобрежките дерета,.., служи за съединителна връзка между Витоша и ниската еруптивна планина Люлин. П. Делирадев, В, 20. Целият тоя дял се състои от архаични образувания, пробити тук-таме от еруптивни скали. СбНУ ХХХII, 18. Обр. Тези унищожителни еруптивни избухвания на неговия режисьорски темперамент, тази внезапна острота на присъдата се запаметяват завинаги. Л. Тенев, Съвр., 1975, кн. 2, 171.

◊ Еруптивни скали. Геол. Скали, образувани при охлаждане и втвърдяване на магмата; магмени скали. По вътрешното си устройство витошките еруптивни скали могат да се поделят на две групи. П. Делирадев, В, 40.

Списък на думите по буква