ЀРЦХЕРЦОГСТВО

ЀРЦХЕРЦОГСТВО, мн. ‑ства, ср. Истор. Земя, област, владение на ерцхерцог.

Списък на думите по буква