ЀРЯНЕ

ЀРЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от еря и от еря се.

Списък на думите по буква