ЕС

ЕС междум. Диал. Вик за спиране и връщане назад на вол, крава или бивол, обикновено когато е впрегнат; сус. Затрила си Гана криво перо, / криво перо Гана пауньово, / .., / ес нагоре, Гано, ес надоле. Нар. пес., СбВСтТ, 1056.

ЀС

ЀС, есът, мн. (рядко) есове, м. Название на буквата s от латинската азбука. // Тази буква в математически формули, съкращения, абревиатури и под. — Обемът на призмата е равен на хаш две ес по четири — издекламира както преди той, гледайки под око бележника. Цв. Чалъков, ЗИК, 54.

Списък на думите по буква