ЕСЕЍСТ

ЕСЕЍСТ м. Литер. Лице, обикн. писател, което пише есета. Антон Страшимиров е превъзходен и оригинален есеист. Б. Шивачев, Съч. I, 71. Книгата като цяло ни дава възможност да почувствуваме във вътрешното му единство един необикновен по своето разнообразие живот и едно необикновено по своето разнообразие изкуство: на художника, есеиста, изследователя, технолога, реставратора,.., гражданина и човека. Пл, 1969, кн. 23, 78. Тоя известен наш автор [Богомил Райнов] по дух е есеист и се отличава с разнообразие на интересите и синкретичност на литературните форми. Съвр., 1975, кн. 2, 67. Философът Михалчев, познат ни като тежък професор, се откроява [в сборника "Избрани български есета"] като невероятно гъвкав и пластичен есеист. Тр, 1981, бр. 264, 3.

Списък на думите по буква