ЕСЀНЕНЕ

ЕСЀНЕНЕ, мн. няма. Диал. Отгл. същ. от есеня.

Списък на думите по буква