ЕСЕНЀСКА

ЕСЕНЀСКА нареч. Диал. Есенес. Един ден — това беше есенеска — заведох околийския доктор у Нанини Личковичини да прегледа нейния Петко. Т. Влайков, БСК I, 502. — Как да нямаш кола бе! — обади се Ралчо! — Ами тоя вършинак с какво го докара есенеска? Най-хубавата кола беше твоята, когато я предаде при масовизацията. Ст. Даскалов, СЛ, 75. — Още половин кило сол барем ми дай, че...есенеска ще платим как-как... Г. Караславов, Избр. съч. II, 247.

Списък на думите по буква