ЕСЕНЀЧКИ

ЕСЕНЀЧКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Есенен, есенешен, есенски. Жълта дунке, есенячко, / .., / на юбаво ти ми замериса. Нар. пес., СбВСтТ, 876.

Списък на думите по буква