ЕСЕНУ̀ВАНЕ

ЕСЕНУ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от есенувам.

Списък на думите по буква