ЕСЀР

ЕСЀР м. Истор. В Русия — лице, което членува в създадената в 1902 година политическа партия на социалреволюционери, която участва в Октомврийската революция в 1917 г., а после е обявена за контрареволюционна, дребнобуржоазна, анархистична и терористична организация; социалист революционер.

— Рус. эсер.

Списък на думите по буква