ЕСЀРКА

EСЀРКА ж. Истор. Жена есер. На излизане от едно работническо събрание, гдето Ленин бе говорил, една есерка стреля в него и тежко го рани. Ист. Х и ХI кл, 104.

Списък на думите по буква