ЕСЀСОВСКИ

ЕСЀСОВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Истор. Който се отнася до есесовец. Делчев се взря остро в дядото, приближи се до него и го хвана за реверите на черната есесовска мушама: — Слушайте, вие защо не млъкнете? Ч. Шинов, БС, 12. От него [трактора] слязоха едра жена в панталон .. и сухо пияно старче с каскетче и лъскава черна мушама. С такива черни мушами по филмите показват главно разни есесовски офицери. Ч. Шинов, БС, 7. Хитлер беше организирал специална есесовска армия, която трябваше да осигури вътрешния фронт на Германския Райх и която ще остане в историята със своите неописуеми жестокости, както в окупираните територии, така и в германските провинции. △ Отборни есесовски дивизии. △ Есесовски генерал. Есесовска униформа.

Списък на думите по буква