ЕСЀТРОВ

ЕСЀТРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на есетра или е добит от есетра. Есетрово филе. Есетров хайвер.

2. Като същ. есетрови мн. Зоол. Семейство едри хрущялни риби, сладководни или проходни, с правилно, удължено вретеновидно тяло, покрито с 5 надлъжни реда костни плочки и с вкусно месо без кости, и висококачествен хайвер. Accipanseridae. Към хрущиялно-костните риби се отнасят есет‑

ровите .. — чига, пъструга, моруна, руска есетра и други. Биол. VII кл, 1982, 22.

3. Само мн. Зоол. Род риби, сладководни или проходни, от семейство есетрови. Acipencer. Размножителни миграции извършват есетровите .. От морето те навлизат в Дунава, за да хвърлят хайвера си. Биол. VII кл, 1982, 27.

◊ Есетрови риби. Зоол. Есетрови. Есетровите риби моруна, есетра, пъструга дават вкусно месо. От тях се получава черният хайвер. Д. Славчев и др., БМ, 62. Есетровите риби се размножават в по-големите притоци на Черно море. П. Коларов, РП, 17.

Списък на думите по буква