ЕСЀТЪР

ЕСЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Диал. Есетра.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

Списък на думите по буква