ЕСКАЛА̀ЦИЯ

ЕСКАЛА̀ЦИЯ ж. Книж. 1. Обикн. за война — постепенно, стъпаловидно, непрекъснато засилване, преминаване в по-интензивна фаза, в по-горна степен на интензивност на военните действия. Спомням си обширната статия.., която.., направо призоваваше американските въоръжени сили да навлязат в Камбоджа да извършат нова ескалация на войната във Виетнам. Т. Кюранов, АП, 170.

2. Разш. Рядко. Увеличаване интензивността, силата, степента на нещо, обикн. обществено или политическо движение, процес, действие в обществото, в държавното управление или в международните отношения, престъпността и др. Ескалация на предизборната кампания.

— От англ. escalation през рус. эскалация.

Списък на думите по буква